Valitkaa elämä!

Teksti: Helena Liukko | Kuva: Pixabay

Vietimme äskettäin pyhäinpäivää, jolloin muistelimme edesmenneitä ja samalla suuntasimme katseemme siihen tulevaan kirkkauteen, joka meille Jeesuksen sovitustyön kautta on luvattu Jumalan luona taivaassa, kun on aikamme siirtyä ajasta iäisyyteen.

Nykyään meillekin Suomeen on Amerikasta rantautunut toinen päällekkäinen tapahtuma, Halloween, jota kaupataan jo lapsille koulussa. Se kertoo jotain päinvastaista: kuoleman symboleilla yritetään pitää hauskaa.

Halloween tulee englannin kielen sanoista hallow= pyhittää ja eve= aatto, siis pyhäinpäivän aatto. Ajattelin, että tässä on kuitenkin jotain symbolista. Me elämme täällä vielä kuoleman varjon maassa. Täällä on jatkuva taistelu hyvän ja pahan välillä. Usein näyttää paha olevan voitolla. Vihollinen väijyy meitä joka hetki ja elämä on täynnä valintoja, joista pienetkin ovat merkityksellisiä. Jeesuksen omien elämä on taistelua pahaa vastaan. Se ei kuitenkaan ole epätoivoista taistelua, vaan sitä saamme käydä Jeesuksen saavuttamasta voitosta käsin, Hänen ylösnousemusvoimallaan. Me elämme täällä pyhän aattoa. Näemme nyt kuoleman valtojen melskettä, mutta tiedämme, että edessä on voitto kaikesta pahasta ja taivaan suunnaton kirkkaus.

Raamatussa johtava ajatus ja elämänohje on: valitse elämä. Se kulkee sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa. Jumala on valmistanut ihmiselle iankaikkisen elämän. Hän on kuitenkin antanut meille vapaan tahdon. Voimme joka hetki valita ja pienetkin valintamme ovat valintoja elämän ja kuoleman välillä. Aina kuljemme joko lähemmäs Jumalaa elämän suuntaan tai valitsemme pahan, joka on lopulta kuolemaksi.

Jo Mooseksen kautta Jumala kehotti kansaansa valitsemaan elämän:

”Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut, ja palajat Herran, sinun Jumalasi tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken, niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut.” ”Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa , sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.” 5 Moos. 30:1-3, 6

”Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kuule hänen ääntänsä ja riipu hänessä kiinni, sillä siinä on sinun elämäsi ja pitkä ikäsi, ja niin sinä saat asua siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi, Iisakille ja Jaakobille, vannotulla valalla on luvannut heille antaa.” 5 Moos. 30:19,20

Jokapäiväisissä elintavoissammekin valitsemme elämän ja kuoleman välillä, haluammeko elää terveellisesti ja vähään tyytyen vai ohjaako meitä nautinnonhalu ja itsekkyys, jotka lopulta kääntyvät meitä vastaan sairauksina. Ihmissuhteissakin voimme kylvää kuolemaa loukkaavilla sanoilla ja asenteilla. Siksi Jeesus oli niin jyrkkä esim. Matt. 5:22 ”Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: sinä tyhjäpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion, ja joka sanoo: sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen.”

Jeesus tiesi, että kaikki paha täällä on sielunvihollisen aikaansaamaa. ”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.” Joh. 10:10 Jeesus sen sijaan antaa elämän ja on kaiken hyvän lähde. ”Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.” Joh. 10:28 Hän on itse elämä. ”Ja Jeesus sanoi hänelle: Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.” Joh. 11:25 ”Jeesus sanoi hänelle: Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6

Sielunvihollinen osaa jäljitellä kauniita ja hyviä asioita ja johtaa monia harhaan. Oikea elämä meillä on vain Jeesuksessa. Kun elämme joka hetki yhteydessä Häneen, Pyhä Henki paljastaa vihollisen juonet ja johdattaa meitä Jumalan tahdon mukaan. Jumalan tahto on aina hyvä meitä kohtaan.

Valitse elämä, valitse Jeesus! Jeesus-tie vie iankaikkiseen elämään, joka alkaa jo täällä. Siksi meidän ei tarvitse pelätä kuolemaakaan. Sillä ei ole valtaa meihin, koska Jeesus on noussut esikoisena kuolleista ja saamme seurata Häntä taivaan kirkkauteen. Elämme jo täällä pyhän aattoa, kansalaisina taivaan valtakunnassa. ”Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.” 1 Joh. 2:25

”Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.” 1 Joh. 5:11,12

”Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.” 1 Joh. 3:14

(Raamatun tekstit vuoden 1938 käännöksen mukaan)