Jumalan huolenpito

Teksti: Esa Kosonen, Kristus yhdistää ry:n pj | Kuva: Fancycrave/Pixabay

Jeesus opettaa sanassaan, ettei meidän tarvitse kantaa murhetta kaikesta mahdollisesta, sillä Hän lupaa meille, että Taivaallinen Isämme pitää meistä hyvän huolen ja auttaa etsimään sitä, mikä on tärkeintä.

Etsimään ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Muutaman viikon takaisessa evankeliumitekstissä (Luuk. 10: 38-42) saimme lukea Jeesuksen sanat Martalle: ”Vain yksi on tarpeen.” Näihin sanoihin kätkeytyy Jumalan suuri viisaus.

Jeesus tahtoo, että me toimisimme Hänen käsinään ja jalkoinaan maailmassa, muistaen Hänen opettamat sanat: ”Autuaampi on antaa kuin ottaa”.

Jeesus kehottaa meitä olemaan kiinnittämättä liikaa huomiotamme tähän ajalliseen, Matt. 6:33: ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.”

Tässä Jeesus opettaa meitä laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen.

Vk. 38. sunnuntain kaikkien tekstien kertomuksissa saimme kuulla Jumalan ihmeellisestä huolenpidosta.

Kuninkaiden kirjan 17. luvusta voimme seurata kertomusta Sarpatin leskiäidistä ja hänen pojastaan, joiden luokse Herra lähetti Elian.

Ennen heidän tapaamistaan, Elian ollessa piilossa kuningas Ahabia Keritin purolla, hän sai kokea Herran hyvää huolenpitoa: Herra lähetti korpin tuomaan hänelle lihaa ja leipää joka päivä, aamuin illoin, ja purosta hän sai vettä juodakseen.

Puron kuivuessa hän meni Sidonin alueelle, nälkäkuoleman partaalla olevan leskivaimon luokse Sarpatiin, missä tapahtui ruokkimisihme. Elian avulla leskivaimon jauhokori ja öljyastia eivät ehtyneet koko kuivuuden aikana, ja näin he kaikki saivat syödäkseen joka päivä niin paljon kuin tarvitsivat.

Leskivaimon rukous oli saanut vastauksen Jumalan hyvästä huolenpidosta juuri oikeaan aikaan.

Tapahtuuko tänä päivänä ihmeitä meidän elämässämme, kun olemme rukoilleet apua?

Jeesus on hyvä esimerkki Jumalan hyvästä huolenpidosta, kun Hän kulki maan päällä parituhatta vuotta sitten.

Tänä päivänä Hän kehottaa myös meitä tekemään ruokkimisihmeitä sanoessaan: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’

Jumalalla on täällä maailmassa vain meidän kätemme ja jalkamme ja myös sydämemme, jossa Hän haluaa asua.

Jätetään Jeesuksen käsiin ja Hänen hyvään huolenpitoonsa elämämme kaikkine tarpeinemme.

Muistetaan rukoilla myös kaikkien koronaan sairastuneitten ihmisten puolesta, omalla seudullamme ja kaikkialla rakkaassa maassamme.