Rakoileeko luottamuksemme Raamatun lupauksiin?

Teksti: Esa Kosonen | Kuva: Barbara Sanna/Freeimages.com

Nykyisin näyttää olevan kirkossamme menneillään epäluottamuksen trendi Raamatun Sanaa ja sen arvovaltaa kohtaan.

Kyselemmekö mekin epäuskossamme itseltämme, tai toinen toisiltamme, tarkoittaako Jumala todellakaan sitä, mitä Hän ilmaisee meille pyhässä Sanassaan.

Pidämmekö Jumalan Sanaa tärkeimpinä joidenkin korkeissa asemissa olevien kirkon johtajien ja lakeja säätelevien politiikkojen mielipiteitä, jotka näyttävät tarjoavan vaihtoehtoja Raamatun sanalle ja näin murentavat sen arvovaltaa?

Saako tällainen ajanilmiö rakoilemaan meidänkin luottamuksemme Raamatussa meille annettuihin elämää suojeleviin käskyihin? Jos näin olisi, niin mihin silloin meidän uskomme perustuisi, jos Sanaankaan emme voisi luottaa?

Haluaisimmeko mekin sanoa aamenemme vain joihinkin Raamatun kohtiin, mutta sitten jotkut aikaisemmin totena pitämämme, mutta tähän päivään sopimattomina olevat kohdat voisimme heittää aivan kuin tarpeettomina pois?

Minua pelottaa se, että me nyt juuri elämme sellaisessa ajassa, josta Jeesus varoitti lopunajan seurakuntaansa mm:
Matt. 7:15-16. ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette.”

Samanlaista huolta tunsi myös apostoli Paavali lähtönsä jälkeen tulevista eksyttäjistä omissa seurakunnissaan.
Ap.t. 20:29-30. ”Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa.”

Näitten edellä olevien kirjoitusten valossa, tunnen eläväni juuri näitä vaikeita aikoja. Mitä minä ja sinä voisimme tehdä asian korjaamiseksi?

Siihen olisi ainakin kaksi Raamatusta nousevaa vinkkiä; – rukous ja oikean opin julistaminen.

Siis rukoillaan Hengessä ja Totuudessa ja julistetaan totuutta rakkaudessa, sekä pidetään kirkkaana luottamus Jumalan erehtymättömään Sanaan!

Luotetaan kaiken keskellä Jeesuksen lupaukseen Matt. 24:35 ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.”