Muutoksen aikoja Raamatussa

Teskti: Martti Nykänen | Kuva: Wauwwie None/Freeimages.com

Reformaatio merkitsee mm. uudistumista tai uuden alkua. Siitä löydämme Raamatusta monta esimerkkiä. Uudistukselle on aina taustatilanteensa.

1. Löydämme 1. Mooseksen kirjan alusta 6:5-7: Herra tuli murheelliseksi sydämessään ja katui ihmisen luomista, ”sillä sen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa pahat”. Sen tähden herra päätti hävittää ihmiset maan päältä. Kuitenkin Herra halusi uuden alun ja valitsi hurskaan Nooan. (Aatamista 12.) Hän sai tehtävän rakentaa arkki, jossa pelastui vain valitut kahdeksan henkeä. Tämä oli ensimmäinen uuden alku.

Huomaamme, että Herrallakin on tunteet. Hän loi ihmiselle sen tunteiden kirjon, mitä Hänelläkin on. Tässä raamatunkohdassa tulee esiin murhe, toisessa viha, toisaalla rakkaus jne.

2. Toisen uuden alun löydämme 1. Moos. 12. luvusta, jossa Jumala valitsee Aabrahamin omaksi suvukseen ja kansansa esi-isäksi, ilmoittamaan tahtoaan toisille kansoille. ”Sinussa tulevat kaikki kansat siunatuksi maan päällä”. Tämän tilanteen taustana oli Baabelin torni, kielten sekoitus, maan ja kansojen jakaantuminen. Niiden suurin syy oli kapina Luojaansa vastaa.

3. Kolmas merkittävä uuden alku oli, kun Herra johdatti kansansa pois Egyptistä Agaban lahden halki ja teki liiton kansansa kanssa Hoorebin vuoren juurella. Tästä piti alkaa Hänelle uskollisen kansan vaellus luvattuun maahan. Mutta kuinkas kävi? He kapinoivat pian mahtavien ihmetekojen jälkeen, kts. mm. psalmi 78. Kansa oli jatkuvasti tottelematon vaikka sai kokea mahtavaa ja yliluonnollista Herran puuttumista avunpyyntöihinsä. Mikään ei auttanut, vaan Herran täytyi sallia maan menetys, ensin kymmenelle ja vähän myöhemmin myös lopulle kahdelle heimolle. Kuitenkin hän antoi Jeremian kautta tiedon 70 vuodesta, jonka jälkeen he voisivat palata. Niin tapahtuikin ja siitä alkoi taas uusi vaihe. Herra oli jo huomannut, että koko kansan pysyminen Hänelle uskollisena oli käynyt mahdottomaksi.

4. Uuden alun lupaus annettiin myös Jeremian kautta. Jer. 31:31-34. ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton.” Tämä uusi liitto oli toisenlainen, sen jo Jeremia ilmoitti. Tämä UUSI LIITTO virallisesti alkoi kiirastorstaina yläsalissa, kun Jeesus otti maljan ja sanoi: ”Tämä on uusi liitto minun veressäni…”. Opetuslapset valmistettiin viemään uuden liiton sanoma kaikille kansoille. Apostolit sitten opettivat tämän uuden liiton säännöt ja merkitykset.

Apostolien Pietarille opetettiin konkreettisesti Apt. 10. luvussa Korneliuksen kodissa, että Herra on luopunut ajatuksesta, että koko kansa häntä ehjästi palvelisi. Apt. 10:34-35. ”Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskauden, on hänelle odollinen.”

Tämän uuden liiton sisältö kerrotaan jo Jeremissa. ”He kaikki tuntevat minut pienimmistä suurimpaan”.

Jeesus itse opetti Joh. 3: ”Joka ei uudesti synny ylhäältä ei näe Jumalan vasltakuntaa, eikä pääse sinne sisälle.” Hän myös rukoili omiensa puolesta: ”En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niinkuin minäkään en maailmasta ole”.

Uuden liiton sisältö onkin yksilön suhde Herraan uudestisyntymisen kautta tultuaan sovintoon lunastajan kautta.

Paavali opettaa 2. Kor 5:19-20. ”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.”

Johannes sanoo: 1:12. ”Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskoivat hänen nimeensä.”
Mm. nämä jakeet kertovat uuden liiton sisällöstä. Usko Jesukseen, pelastuminen, hänen seuraaminen ja perille pääseminen on jokaisen henkilökohtainen valinta. Tosin Sanaa pitää kuulla sitä julistavilta selkosanaisesti tai lukea suoraan hänen Sanaansa Raamatusta. ”Usko tulee siis kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustukselle pelastutaan”. Room. 10:17,10.
Tämä on sitä reformia Uuden Liiton mukaan.

5. Uuden alku kertoo jo uudesta taivaasta ja uudesta maasta sekä uudesta Jerusalemista. Ilm. 21-22.