Mikä on yhdistyksemme tärkein toimintaperiaate?

Teksti: Esa Kosonen

Tärkeimmäksi toimintaperiaatteeksemme olemme ottaneet, tai paremminkin meille on se annettu, että edistämme monin tavoin syntisen ihmisen rukousyhteyttä pyhään kolmiyhteiseen Jumalaamme, Lunastajaamme Jeesukseen Kristukseen, Pyhän Hengen kautta.

Tätä yhteyttä me haluamme vaalia ja opettaa järjestämällä vuosittain Itä-Suomessa yhden koko Itä-Suomea käsittävän rukoustapahtuman, Sanan ja rukouksen tilaisuuksia kirkkopyhiä, ja hengellisiä lauluiltoja, sekä kustantamalla Raamatun lupauksiin kannustavaa kirjallisuutta ja opetusmateriaalia.

Kristus yhdistää ry:n toimittamia ja kustantamia kirjoja on ilmestynyt tähän mennessä kaksi, joista ensimmäinen on pj Esa Kososen kokoama ja kirjoittama ja 2013 ilmestynyt MINUN RUKOUKSENI ja hallituksen jäsenen Helena Liukon kokoama ja kirjoittama KUULEEKO KUKAAN v. 2015.

Minun rukoukseni kirja koostuu 27 eri kirjoittajan elämänkokemuksista, joissa he ovat kokeneet hyvän Jumalan johdatuksen ja varjeluksen jopa kovienkin elämän kokemuksiensa keskellä. Niistä käy ilmi Jumalan kunniaksi uskoa vahvistavia rukousvastauksia, joita meille on luvattu esim. Jeesuksen vuorisaarnassa antamassa lupauksessa: ”Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa avataan.”

Kuuleeko kukaan kirjasta löytyy paljon suoria lainauksia Raamatusta, jotka tarjoavat apua etsiville ja eri elämän tilanteissa eläville rohkaisua rukoilla Raamatun henkilöiden kanssa samoin sanoin. Kirja on todella hyväksi avuksi, niin yksittäiselle rukoilijalle, kuin Raamattu ja rukouspiirien yhteiseen käyttöön.

Kirjoja markkinoidaan yhdistyksemme kotisivuilla, www.kristusyhdistaa.fi ja voi tilata esa.kosonen@kristusyhdistaa.fi