Uusi viini

Teksti: Martti Nykänen | Kuva: Helaman Anders/Freeimages.com

”Eikä uutta viiniä lasketa vanhoihin leileihin. Silloinhan nahka halkeaa, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini lasketaan uusiin leileihin. Silloin molemmat säilyvät.” (Matt. 9:17.)

Matt. 13:3: Ja hän puhui heille paljon vertauksilla…

Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Miksi sinä puhut heille vertauksin?”

Matt. 13.11. Jeesus vastasi: ”Siksi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät”. Jeesuksen tuoma uusi viini ei sopinut vanhan liiton kuivuneisiin leileihin.

Jeesus puhui paljon vertauksilla. Se oli heprealainen tapa siihen aikaan. Se oli paljon parempi tapa ilmaista asioita kansalle, joka ei osannut lukea. Lännessä on käytössä ns. ranskalaiset viivat, – ja paljon sanasynonyymeja, jos asiaa halutaan kertoa laajemmin. Kuitenkin ilmaisu jää vain suunnilleen-tasolle. Kun Jeesukselta kysyttiin lisää, Hän kertoi toisen vertauksen, jne.

Tämä uusi viini -vertaus on ollut paljon käytössä. Sitä on varmaan käytetty joka sukupolven aikana kuvaamaan mm. herätystä, joka ei sovi valmiisiin organisaatioihin. Näin ovat syntynyt maamme lukuisat herätysliikkeet. Jo herätys-sana on eräille vastenmielinen. Pelätään, että herätys vain hajottaa kansan. Kaikki leviää, juuri kun on saatu ihmiset organisoitua niin, ettei kukaan tee mitään, ellei joku käske.

Käytän tässä itsekin niitä vertauskuvia.

Erän henkilö muutti uudelle paikkakunnalle. Heti häntä pyydettiin mukaan joka suuntaan. Hän kuitenkin halusi ensin tutustua paikkakuntaan ennen kuin sitoutuu mihinkään syvemmin. Hän kyseli myös paikkakunnan hengellisestä tilasta ja sai vastaukseksi vertauksen: ”Täällä on asemasotavaihe menossa, joka nostaa päätään se ammutaan”.

Näin kävi Johannes Kastajalle, Jeesukselle, yhdelletoista opetuslapselle. Valitettavasti joka sukupolvi on saanut kokea samaa 2000 vuoden ajan.

Kuitenkin herätys, kun se ymmärretään oikein, on kansan pelastus. Herätys on Jeesuksen elämän virtausta ihmissydämiin ja myös ihmissydämestä toiseen sydämeen. Se on sitä uutta viiniä, mistä Jeesus puhui.

Käytännössä usein uusi viini tarvitsee uudet leilit. Jeesus sanoi, että molemmat silloin säilyvät. Kyllä se on mahdollista, että leilit uudistetaan niin usein, että uusi viinikin sopii ja leili kestää. Tarvitaan sitä Mooseksen nöyryyttä: ”Kunpa koko Herran kansa olisi profeettoja ja saisi Herran hengen!”. (Eräät halusivat silloin rajata hengen toimintaa.) Tätä me saamme rukoilla tänäkin aikana. Nykyään on liian paljon lukkiutuneita organisaatioita nimiin puuttumatta. Kun Herra kutsuu jonkun julistamaan Sanaa tai järjestämään hengellistä toimintaa, liian usein muun muassa opilliset tarkka-ampujat astuvat esiin ja ampuvat Herralta kutsun saanutta ja leilit ovat vaarassa. He ovat tietävinään kaikki, miten toimitaan ja kenen käskystä.

Rukoillaan, että Jooelin lupaama Hengen sade saa tulla:

Jooel 2:28. ”Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. 29. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni…

Joh.3:7. ”Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: ’Teidän täytyy syntyä uudesti.’ 8. Tuuli(1) puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita.”

Annetaan Herran Hengen puhaltaa ja lähdetään siihen tuleen mukaan.